Vindkraft vid Grönmyrberget och Skuruberget, Hemsön.

Ett av Sveriges i särklass starkaste vindlägen.

Synbarhetsanalys

Synbarhetsanalysen räknar ut från vilka områden vindkraftverken teoretiskt kommer vara synliga (översta vingspetsen på vindkraftverken) utifrån vindkraftverkens totalhöjd, höjddata för terrängen och skogens höjd. Analysen visar dock inte hur väl synliga verken är och hur stor del av dem som syns, bara att de troligen kommer synas.

Läs hela analysen i vårt bifogade dokument

Information

Samråd

Om oss

Hemsön Energi

Hemsön Energi AB grundades 2012 och har sitt säte i Söderhamn. Bolagets syfte är att utveckla, driftsätta och förvalta vindkraftspark Grönmyrberget/Skuruberget på Hemsön. Hemsön Energi AB ägs av Hemsön Skog AB.

Hemsön Skog

Hemsön Skog AB grundades 2008. Bolaget är ägare till nuvarande miljötillstånd om 5 vindkraftverk vid Grönmyrberget och Skuruberget. Bolaget är även ägare av fastigheten Sanna 1:18, vilket är den fastighet där vindkraften planeras. Hemsön Skog ingår i den företagsgrupp som varit involverade i genomförandet av vindkraftspark Möckelsjöberget med fem vindkraftverk, som togs i drift 2009, och vindkraftspark Stormon med fem vindkraftverk, som togs i drift i 2016, båda i Härnösands kommun.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss via e-post:

kontakt@hemsonenergi.se

Hemsön Energi AB

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har tyvärr inget bra stöd för modernare teknologi. Men du kan relativt enkelt ladda ner en ny webbläsare som fungerar mycket bättre. Här några webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera din webbläsare

Fortsätt ändå ×