Synbarhetsanalys

Synbarhetsanalysen räknar ut från vilka områden vindkraftverken teoretiskt kommer vara synliga (översta vingspetsen på vindkraftverken) utifrån vindkraftverkens totalhöjd, höjddata för terrängen och skogens höjd. Analysen visar dock inte hur väl synliga verken är och hur stor del av dem som syns, bara att de troligen kommer synas.

Läs hela analysen i vårt bifogade dokument.

Synbarhetsanalys

Synbarhetsanalysen räknar ut från vilka områden vindkraftverken teoretiskt kommer vara synliga (översta vingspetsen på vindkraftverken) utifrån vindkraftverkens totalhöjd, höjddata för terrängen och skogens höjd. Analysen visar dock inte hur väl synliga verken är och hur stor del av dem som syns, bara att de troligen kommer synas.

Läs hela analysen i vårt bifogade dokument.

Information

Namn

Inbjudan informationsmöte

Uppladdad

2020-03-06

Namn

Inställt informationsmöte

Uppladdad

2020-03-11

Namn

Lokalisering

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Vindresurs

Uppladdad

2020-05-08

Namn

El-anslutning mot regionnätet

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Ljud från vindkraftverk

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Fotomontage

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Fibernät på Hemsön

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Information hemsidan – brev nr. 3

Uppladdad

2020-05-08

Namn

Synbarhetsanalys

Uppladdad

2020-11-18

Samråd

Namn

nbjudan till samråd

Uppladdad

2020-05-28

Namn

Samrådsunderlag

Uppladdad

2020-05-28

Namn

Fotomontage – bilaga till Samrådsunderlag

Uppladdad

2020-05-28

Namn

Tillståndsprocessen

Uppladdad

2020-05-28

Om oss

Hemsön Energi

Hemsön Energi AB grundades 2012 och har sitt säte i Söderhamn. Bolagets syfte är att utveckla, driftsätta och förvalta vindkraftspark Grönmyrberget/Skuruberget på Hemsön. Hemsön Energi AB ägs av Connected Infrastructure Capital GmbH, Hamburg.

Connected Infrastructure Capital GmbH

Connected Infrastructure Capital GmbH äger och driver redan vindkraftsprojekt i Tyskland, Sverige och Nederländerna med en total installerad effekt på mer än 100 MW. Dessa tre marknader speglar våra strategiska kärnfokusområden och vi tror att vi kommer att växa avsevärt inom detta område kommande år. Vårt mål är att bygga upp en portfölj på 500 MW under de kommande två åren.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss via e-post: